Prijavljenih je 17 pilotov  iz 4 držav.

Peter Kubicek
Czech Republic
Vito Rome
Slovenia
Miloslav Skorpik
Czech Republic
Avi Šorn
Slovenia
Aron Nyiri
Hungary
Branko Ambrožič
Slovenia
Darko Kralj
Slovenia
Dejan Buzeti
Slovenia
David Línek
Czech Republic
Luka Drganc
Slovenia
Jernej Bojanovič
Slovenia
Jan Suchy
Czech Republic
Garab Szabolcs
Hungary
Vojko Zupan
Slovenia
Pavel Dillinger
Czech Republic
Pavel Kostrhun
Czech Republic
Tom Mikloušić
Croatia