Predstavitev društva – Pri društvih velja enako kot pri pilotih. Vsebino oblikujete sami po iztočnicah na obrazcu, od neobveznih polj lahko izpolnite le eno ali vse, po želji. Zaželeno je, da se omenite tudi tiste pilote, ki niso več aktivni, vendar je njihovo mesto v društvu zaznamovalo vas kot pilote in skupino. Dolžina predstavitve je omejena na ca 1200 znakov. Po uspešno izpolnjenem in poslanem obrazcu boste prejeli na vpisan e-mail potrditev in prošnjo, da z odgovorom posredujete fotografijo članov društva pri dejavnosti, ki vam je najljubša, skupna, lahko tudi fotografijo prireditve, ki jo je društvo organiziralo ali prireditve, ki ste se jo skupaj udeležili.

    Prepiši vsebino: captcha